علاقمندان جهت ثبت نام اقدام نمایند.
پس از راه اندازی سایت جدید هیئت، از این پس علاقمندان قادر خواهند بود جهت ثبت نام در دوره های آموزشی از طریق سایت اقدام نمایند.
خلاصه مقاله 1 خلاصه مقاله 1خلاصه مقاله 1خلاصه مقاله 1خلاصه مقاله 1خلاصه مقاله 1
خلاصه گزارش 1 خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1خلاصه گزارش 1
نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393