آدرس:
خيابان آزادگان، ورزشگاه امين
اصفهان
تلفن:
031-36701116
نمابر:
031-36701117
ارسال ایمیل
اختیاری
اختیاری
نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393