اسامی اعضای هیئت والیبال استان اصفهان

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن همراه
1 تیمور باجول رییس هیئت 09131181089
2 فریبا صادقی رییس 09131658197
3 غلامحسین هژبرپور دبیر  
4 مهدی دوازده امامی خزانه دار 09132284094
5 شهباز صدری مشاور هیئت 09133253495
6 جواد پرورش مشاور هیئت 09133105972
7      
8 هوشنگ حق شناس رییس کمیته پیشکسوتان آقایان 09131118998
9 احمد خلیفه سلطانی دبیر کمیته پیشکسوتان آقایان 09131187585
10 گیتی روانبخش رییس کمیته پیشکسوتان بانوان 09131190857
11 ناهید قویدل دبیر کمیته پیشکسوتان بانوان 09133046928
12 اصغر قلندری رییس کمیته روابط عمومی 09133165498
13 فرهاد کاوه آهنگران دبیر کمیته روابط عمومی 09123165498
14 سمیه مسرور رییس کمیته روابط عمومی بانوان 09357274221
15   دبیر کمیته روابط عمومی بانوان  
16 جلیل ورد رییس کمیته مربیان آقایان 09131048010
17   دبیر کمیته مربیان آقایان  
18 آذر محبوبی رییس کمیته مربیان بانوان 09133287085
19   دبیر کمیته مربیان بانوان  
20 رسول پیمانی رییس کمیته داوران آقایان 09133070236
21   دبیر کمیته داوران آقایان  
22 محمد رضا یاوری رییس کمیته استعداد بابی آقایان 09132120037
23   دبیر کمیته استعداد یابی آقایان  
24 زهره کرباسی بافی رییس کمیته استعداد یابی بانوان 09131115548
25 راحله آرا دبیر کمیته داوران بانوان 09133005742
26 رضا ایرانزاد رئیس كمیته مسابقات آقایان 09133194187
27 مرتضی فاخران دبیر کمیته مسابقات آقایان  
28 اکرم ابن یمین رییس کمیته مسابقات بانوان  
29 شهلا رفیعی دبیر کمیته مسابقات بانوان 09133263490
30 عباس صالحی کیا رییس کمیته آموزش آقایان 09133256906
31   دبیر کمیته آموزش آقایان  
32 مهران اشرف ریاحی رییس کمیته آموزش بانوان  
33   دبیر کمیته آموزش بانوان  
34 محمد حسین خیر الهی رییس کمیته شهرستان ها آقایان 09131332038
35 علی حیدری دبیر کمیته شهرستان ها آقایان 09132330691
36 مرضیه مظاهری رییس کمیته شهرستان ها بانوان 09132300765
37 مریم حجازی دبیر کمیته شهرستان ها بانوان  
38 مهرداد سلطانی رییس کمیته ساحلی آقایان 09359024848
39 علی نصیری دبیر کمیته ساحلی آقایان 09132330691
40 شایان حیدری رئيس كميته فن آوري و اطلاعات 09133118006
41 حسن مداح زاده رئیس کمیته پشتیبانی  
42 حمید رضا رضوانی رییس کمیته هماهنگی 09133110822
43 رمضانعلی معتمدی رییس کمیته فرهنگی  
نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393