اسامی روسای هیئت های والیبال استان اصفهان

ردیفرئیس هیئتدبیر هیئتتصویرتوضیحات
1 مرحوم حسین افشار حسن نجفی    
2 حسین کلانتر حسن نجفی    
3 مرحوم حیدر دهقانی جلیل ورد    
4 دکتر جواد کریمی حیدر دهقانی    
5 جواد پرورش احمد نیمافر   به مدت 3 دوره
6 هوشنگ حق شناس حسین توصیفیان    
7 حسین رجایی سعید عقیلی    
8 رحیم ارشدی علی قوچانی    
9 علی یزدانی حسین ورد    
10 منصور ملاوردی فرهاد سیستانی    
11 فرهاد سیستانی مرتضی مأموریان    
12 دکتر وحید ذوالاکتاف مرتضی مأموریان    
13 محمد صادق پشنگ شهباز صدری    
14 مهندس هوشنگ عشایری محمد دری    
15 مهندس هاشم امینی محمد دری    
16 تیمور باجول محمد رجالی    
17 تیمور باجول غلامحسین هژبرپور    
نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393