این هیئت در سال 1369 تأسیس و فعالیت خود را زیر نظر وزارت ورزش و جوانان آن روزگاران آغاز نموده است. از جمله فعالیت هایی که این هیئت انجام داده است ....

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393