متولد 1314 در شهرضا.
فارغ التحصیل دانش سرای تربیت بدنی استان اصفهان درسال 1334، یكی از بنیان گذاران والیبال در اصفهان، مؤسس باشگاه ورزشی دارایی اصفهان درسال 1337 و قهرمان شیرجه كشور و بازنشسته آموزش و پرورش درسال 1360.
ایشان درسال 1392 در اصفهان به بقاءالله پیوستند.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393