متولد 1311 در اصفهان. اولین فعالیت والیبال خود را در دبیرستان سعدی كه دبیر ورزش آن مرحوم حریری بودند آغاز كرده و اولین مربی ایشان در دبیرستان سعدی آقای هرمز دراندیش بودند كه الفبای والیبال را آموزش دادند.
در سن 16 سالگی به عضویت تیم والیبال باشگاه شاهین پذیرفته شد و فعالیت باشگاهی خود را آغاز نمود و سالیان متعددی فقط عضو تیم باشگاه شاهین بود.
مدت 12 سال مربی تیم های الیبال دختران هنرستان و تیم پسران باشگاه شاهین و خانه جوانان بود. درسال 1341 به استخدام دادگستری اصفهان درآمد و درسال 1346 بازنشسته شد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393