متولد سال 1322 در اصفهان.
والیبال را از دبیرستان هاتف شروع كرد. ابتدا بصورت سنتی والیبال را شروع نمود. مربیان دوران آموزشگاه ها اصفهان حیدر دهقانی، منشوری، نجفی، دكتر نمازی و دكتر علیجانی بودند كه حق زیادی به گردن ایشان و والیبال اصفهان دارند.
در دبیرستان هاتف بود كه توسط شادروان احمدی به باشگاه دارائی دعوت شد و فعالیت های باشگاهی خود را در این باشگاه ادامه داد و سالیان متعدد عضو تیم باشگاه دارائی و تیم منتخب استان اصفهان بود.
توسط آقای جبار زادگان مربی تیم ملی ایران به عضویت تیم ملی ایران انتخاب شد. ایشان فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه اصفهان بود و سالیان زیادی عضو تیم منتخب دانشگاه بود.
درسال 1353 فارغ التحصیل رشته مهندسی بهسازی محیط از دانشگاه اصفهان شد و به عضویت تیم منتخب دانشگاه های ایران درآمد و در مسابقات جهانی مسكو و ایتالیا به مربی گری دكتر نمازی شركت نمود. مربی تیم های دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران و باشگاه هما نیز بود.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393