متولد سال 1329 اصفهان
در دبیرستان دخترانه فرح اولین بار توسط خانم وفایی و آقای اكبر دادفرنیا با رشته والیبال آشنا گردید. با راهنمایی های آقای محمدعلی عقیق به عضویت تیم منتخب آموزشگاه های اصفهان درآمد. درسال 1347 به عضویت تیم والیبال باشگاه سپاهان با مر بی گری آقای مهدی ورد درآمده و درسال 1349 عضو تیم منتخب اصفهان شد. مربیان ایشان آقای مهدی ورد و خانم خوش نویس زاده بودند.
مربی گری را ازسال 1350 آغاز كرد كه هنوز ادامه دارد. درسال 1355 در مسابقات قهرمانی كشور در خوزستان قهرمان ایران شد.
در حال حاضر فارغ التحصیل در رشته پرستاری دانشكده پرستاری دانشگاه اصفهان می باشد و عضو تیم منتخب و دانشگاه اصفهان بوده اند.
مربی تیم باشگاه دختران ذوب آهن به مدت 9 سال بوده و مدت 13 سال است مشغول تدریس در دانشگاه های اصفهان، خوراسگان و تربیت بدنی معلم فاطمه الزهرا و زینب كبری می باشد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393