متولد سال 1322 در اصفهان
والیبال را از دبیرستان هاتف و راهنمایی های محمدعلی عقیق آغاز كرد و این همكاری هنوز ادامه دارد. معلم مدرسه محمدعلی نیلی بودند لكن مربیگری عملاً توسط عقیق صورت می گرفت. سالها عضو تیم منتخب آموزشگاه های اصفهان بود و سپس عضو تیم منتخب استان اصفهان شد. از سال 1342 با عضویت در باشگاه دارائی فعالیت باشگاهی خود را آغاز نمود. درسال 1347 به تیم ملی دعوت شد. درسال 1346 به استخدام شركت ذوب آهن درآمد. درسال 1350 با تشكیل باشگاه ذوب آهن به عضویت تیم باشگاهی ذوب آهن درآمد و در مسابقات جام پاسارگاد شركت نمود. درسال 1355 از باشگاه ذوب آهن جدا شده و تیم والیبال دخانیات اصفهان را تشكیل داد. هم بازیكن هم مربی و سرپرستی تیم بعهده شهباز صدری بود. درسال 1359 مربی تیم جوانان اصفهان بود. درسال 1365 از كارخانه ذوب آهن بازنشسته شد. در سال 1367 ریاست هیئت والیبال را از آقای جواد پرورش تحویل گرفت كه دبیری هیئت بعهده آقای حسین توصیفیان بود. درسال 1368 موفق به دریافت كارت مربیگری بین المللی شد. ازسال 1368 تا پایان سال 1372 مدرس فدراسیون والیبال بود و همیشه با هیئت های والیبال همكاری نزدیك داشته است.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393