متولد سال 1325 اصفهان.
والیبال را از دبیرستان ادب و مربیگری شادروان حسین كلانتر آغاز نمود. حسین كلانتر خدمات شایانی به والیبال اصفهان كرده اند. به عضویت تیم منتخب استان اصفهان با مربی گری حسن اشتری درآمد و سالیان متعدد عضو تیم آموزشگاه های اصفهان و منتخب اصفهان بود.از سال 1355 مربیگری را با تیم منتخب آموزشگاه های دختران اصفهان در مسابقات قهرمانی كشور شروع نمود و هنوز نیز مربیگری می كند.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393