متولد سال 1325 در اصفهان
والیبال را از 10 سالگی و در دبستان مفید آغاز كرد و از سال 1342 به عضویت باشگاه والیبال دارائی اصفهان درآمده تاسال 1350 در این تیم بود. ازسال 1345 به عضویت تیم منتخب استان اصفهان درآمد و در مسابقات قهرمانی كشور شركت نمود. درسال 1347 به دانشگاه اصفهان وارد شده و به عضویت تیم دانشگاه اصفهان درآمد. بعد از استخدام در كارخانه ذوب آهن سرپرست تیم باشگاه ذوب آهن شده و چند سال نیز دبیر هیئت والیبال ذوب آهن بود. درسال 1346 به عضویت تیم والیبال دارائی و مربیگری آقای احمدی درآمده و بمدت ده سال در این تیم عضویت داشتم.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393