متولد سال 1329 در دزفول
همسر اكبر دادفر نیا بازیكن تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن و تیم منتخب اصهفان هستند. والیبال را از دبیرستان فرح شروع كرده اولین مربی خانم پروانه صفائی بودند كه مدیون ایشان هستند. درسال 1346 به عضویت تیم منتخب اصفهان درآمده كه مربی آن حاج حیدر دهقانی بوده، درسال 1346 به عضویت تیم باشگاه سپاهان درآمد. مربی او در باشگاه محمود میناكاری بودند و سالها عضو تیم منتخب آموزشگاه های اصفهان، منتخب اصفهان و باشگاه ورزشی سپاهان و باشگاه اصفهان بود. درسال 1352 به استخدام آموزش و پرورش اصفهان درآمده به عنوان مربی والیبال خدمت كرد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393