متولد سال 1332 اصفهان
همسر شادروان هاشم صفائیان پور بازیكن ارزنده والیبالن اصفهان می باشد.
والیبال را ازسال 1346 و از دبیرستان پروین اعتصامی اهواز وقت هدایت معلم ورزشی آقای مردانی آغاز كرد. درسال 1349 به اصفهان برگشت و به دبیرستان 25 شهریور سابق و 22 بهمن فعلی رفت و به عضویت تیم دبیرستان و منتخب آموزشگاه ها درآمد. درسال 1351 به عضویت تیم والیبال كاخ جوانان درآمده كه مربی آن هاهشم صفائیان پور بودند و سپس به عضویت تیم منتخب اصفهان درآمده و سالها برای تیم منتخب اصفهان بازی كرد.
ازسال 1360 تدریس والیبال را آغاز كرده كه هنوز ادامه دارد. دارای كارت داوری درجه 3، 2، 1 و بین الملی می باشد. سالهاست به امر داوری و تدریس والیبال مشغول می باشد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393