متولد سال 1317 اصفهان
والیبال را از دبیرستان های آزادی و امین الدوله شروع كرده و به عضویت تیم باشگاه شاهین درآمد. اولین مربی خانم فروزنده بودند. سرپرستی بانوان باشگاه شاهین بعهده ایشان بود.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393