متولد سال 1322 در كرمانشاه
والیبال را از دبیرستان سعدی و تحت راهنمایی های محمود حریری شروع كرد. سپس به عضویت باشگاه شاهین درآمده كه مربیگری آن بعهده حسن نجفی فیلسوف و محمود حریری بودند. سپس به تهران رفته و به عضویت باشگاه شاهین تهران درآمد. درسال 1340 به عضویت تیم ایران درآمده و در كشور پاكستان مسابقه داد. در قالب تیم منتخب ایران به كشور روسیه رفته كه مربی آن شادروان حسین جبارزادگان بود. ایشان بازنشسته اداره برق اصفهان می باشد. مدت شش ماه رئیس هیئت والیبال استان اصفهان بود كه دبیری آن بعهده حاج حیدر دهقان بود.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393