متولد سال 1331 اصفهان.
والیبال را از دبیرستان كازرونی و به تشویق معلم ورزش مدرسه آقای نیلی شروع كرد. به عضویت تیم منتخب آموزشگاه ها رسید. ازسال 1349 به عضویت باشگاه جوانان اصفهان درآمده كه مربی آن كه نقش بسیار زیادی در زندگی ورزشی او داشت مهدی منتظر بود. مدت دو سال به عضویت تیم های ورزشی ارتشی درآمد و به كشورهای اتیوپی، یونان، تركیه، مصر، سوئد رفت. درسال 1352 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران پذیرفته شد و به عضویت دانشگاه تهران درآمد. درسال 1355 در رشته صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شده و موفق به دریافت فوق لیسانس از این دانشگاه شد.
به عضویت تیم ملی والیبال ایران نایل آمد. مدت دو سال به عضویت باشگاه ذوب آهن درآمد. در زمان ریاست دكتر زولاكتاف در هیئت والیبال اصفهان به عنوان دبیر هیئت خدمت كرد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393