متولد سال 1324 در اصفهان
والیبال را از دبستان مفید و راهنمایی آقای ساروج آغاز كرد. درسال 1336 با ورود به دبیرستان ادب الفبای والیبال را از آقای كلانتر آموخت. سالها عضو تیم منتخب آموزشگاه های اصفهان بود. درسال 1342 به عضویت باشگاه تربیت درآمد و سپس به باشگاه بهارستان رفت. درسال 1348 به استخدام ذوب آهن درآمده و درسال 1372 بازنشسته شد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393