متولد سال 1335 اصفهان
والیبال را از مدرسه علمیه و راهنمایی آقای اصغر رجایی آغاز كرد و مربیان او اسد اله شب انگیز و نیل فروشان دریانی بودند. به باشگاه خانه جوانان رفته و تحت مربی گری مرد با دانش و اخلاق والیبال اصفهان مهدی منتظر درآمد. سپس به عضویت باشگاه برق اصفهان درآمده و پاسور تیم بود. در این سال مربی تیم آقای مهدی ورد بودند. درسال 1354 به عضویت تیم منتخب اصفهان درآمد كه مربی آن مهدی منتظر بودند. در پایان به تیم دخانیات با مربی گری هوشنگ حق شناس پیوست كه در پایان مسابقات جام پاسارگاد به رتبه هشتم رسید. درسال 1358 به عضویت تیم منتخب اصفهان درآمد كه مربی گری آن بعهده جلیل ورد بود.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393