والیبال را از دبیرستان امین الدوله و تحت مربیگری جلیل ورد كه الفبای والیبال را به وی آموزش دادند شروع كرد. به عضویت تیم منتخب آموزشگاه های اصفهان درآمد. درسال 1350 به عضویت باشگاه خانه جوانان پذیرفته شد كه مربی آن پرویز پناهی بودند. درسال 1352 به عضویت تیم منتخب اصفهان و با مربی گری جلیل ورد و حسن رهنما درآمد. درسال 1353 با تیم منتخب اصفهان قهرمان ایران شد. درسال 1353 با ورود به مدرسه عالی كورش به عضویت تیم دانشگاه درآمد كه مربی آن جلیل ورد بودند. در حال حاضر عضو تیم پیشكسوتان اصفهان می باشد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393