متولد سال 1332
با والیبال در شاهرود و گنبد كاوس با هدایت برادرش عباس طاهریان آشنا شد. ایشان عضو تیم آموزشگاه های مازندران بود. فارغ التحصیل تربیت معلم تهران و همسر ایشان مهندس شاه صناعی بازیكن ارزنده فوبتال اصفهان و باشگاه سپاهان هستند. دارای كارت های درجه 2 مربی گری و داوری بوده، كارمند آموزش و پرورش استان اصفهان بوده كه بازنشسته گردیده است.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393