متولد 1317 در اصفهان.
والیبال را از دبستان پهلوی سابق شروع كرد. سپس درسال 1331 به دبیرستان صارمیه رفت كه دبیران آن آقایان بركت و محمود حریری بودند كه الفباقی والیبال را به وی آموختند. درسال 1332 به عضویت باشگاه شاهین اصفهان درآمد و در رشته های والیبال و بسكتبال بازی می كرد. درسال 1336 به عضویت تیم های منتخب والیبال و بسكتبال اصفهان درآمد كه مربی تیم والیبال به عهده حسین كلانتر بود. مدت دو سال مربی تیم منتخب والیبال دختران اصفهان بود. در حال حاضر بیشترین فعالیت ایشان در رشته بسكتبال می باشد.