متولد سال 1319 اصفهان.
با والیبال در دبیرستان شاهدخت آذر آشنا شد. سپس به دبیرستان بهشت آئین رفته تحت راهنمایی های خانم ورزنده (صدر ارحامی) و خانم آذری قرار گرفت. درسال 1338 با ورود به دانشگاه اصفهان در رشته ادبیات فارسی به عضویت تیم منتخب دانشگاه اصفهان درآمد. مدت 26 سال در آموزش و پرورش اصفهان به عنوان دبیر خدمت كرد كه بیشتر به والیبال بوده است. مدت هشت سال در دانشگاه اصفهان بعنوان مدرس دروس تربیت بدنی واحد 1 و 2 را تدریس نمود.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393