متولد سال 1328 در اصفهان
با رشته والیبال در مدرسه رودابه اصفهان آشنا شد. مشوق ایشان خواهر كاترین راهبه فرانسوی بود كه مدیر مدرسه بودند. كسی كه والیبال را به ایشان آموخت آقای مهدی منتظر بود كه مربی مدرسه بودند. درسال 1342 به عضویت تیم منتخب اصفهان درآمد. درسال 1344 در مسابقات قهرمانی كشور در بروجرد شركت نموده و بعنوان پدیده مسابقات انتخاب شد. درسال 1346 كاپیتان تیم اصفهان شد. درسال 1346 به تیم ملی ایران دعوت شد و درسال 1350 وارد دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبیات فرانسه شده به عضویت تیم دانشگاه درآمد. از سال 1367 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به عنوان مدرس پذیرفته شد و مدت 28 سال است در این دانشگاه مشغول تدریس می‌باشد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393