ثبت نام

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت
ورودی نامعتبر

تلفن همراه
ورودی نامعتبر

دوره مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

افرادی که قبلاً برایشان کارت صادر شده است وارد نمایند

تاریخ صدور کارت قبلی
ورودی نامعتبر

تصویر امنیتی(*)
تصویر امنیتی
ورودی نامعتبر

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393